Jimmy Lindblom

I currently work as Coordinator at Baroness Design in Älmhult, Sweden.

Jag jobbar för tillfället som Koordinator på Baroness Design i Älmhult.